flags

Witaj!

Dziękujemy za zainteresowanie produktami ACD/Labs. Pozostała cześć naszej strony jest napisana po angielsku, aby uzyskać więcej informacji w języku polskim skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem ACD/Labs w Polsce.

ACD/Labs dostarcza innowacyjnych rozwiązań dedykowanych do zbierania, interpretacji i zarzadzania danymi chemicznymi oraz analitycznymi.

Dzięki naszym rozwiązaniom możliwe jest efektywne pozyskiwanie prawdziwej wartości drzemiącej w pracach prowadzonych przez działy BiR, co przekłada się na efektywniejsze podejmowanie strategicznych decyzji.

Pomagamy naszym Klientom podnieść swoja produktywność, a co za tym idzie sprostać konkurencji obecnej na każdym kroku. Zaawansowane algorytmy zastosowane w naszym oprogramowaniu połączone z efektywnym zarzadzaniem informacjami dają możliwość podejmowanie lepszych decyzji w krótszym czasie.

Jesteśmy w stanie adaptować nasze rozwiązania do skali potrzeb naszych Klientów od pojedynczych użytkowników przez małe i średnie grupy badawcze aż po cale ośrodki badawcze rozmieszczone w wielu lokalizacjach.

ACD/Spectrus Platform

Interpretacja i zarzadzanie danymi analitycznymi.

Zbudowana na wieloletnim doświadczeniu firmy ACD/Labs w technikach analitycznych (spektroskopia, chromatografia) oraz technikach zarządzania danymi zaadaptowanych przez wiele ośrodków na świecie platforma ACD/Spectrus umożliwia podniesienie standardów pracy laboratoryjnej oraz dopełnienie dotychczas stosowanych narzędzi (LIMS, bazy danych, elektroniczne zeszyty laboratoryjne).

Spójne środowisko graficzne łączy w sobie dane pochodzące z wielu różnych źródeł (chemia analityczna, biologia, toksykologia) pomagając przyspieszyć i uczynić bardziej wydajnymi wszelkie procesy decyzyjne.

Nasze zaawansowane algorytmy interpretacji danych rozwijane przez ponad 17 lat pozwalają uzyskać informacje z surowych danych eksperymentalnych i szybciej uzyskać poszukiwane odpowiedzi.

Przechowywanie istotnych danych i ich interpretacji pozwala wydajnie prowadzić projekty w całej organizacji.

ACD/Spectrus jest częścią zintegrowanego środowiska pomyślanego jako element infrastruktury informatycznej pozwalającej na wydajna obróbkę i przechowywanie danych.

ACD/Percepta Platform

Testy przesiewowe i optymalizacja cząsteczek In-silico.

Niezwykle potężny, zintegrowany pakiet dostarczający informacji o parametrach fizykochemicznych i ADMET.

Dzięki temu narzędziu możliwe jest szybkie określenie właściwości ADMET i fizykochemicznych oraz segregowanie bazy danych ze względu na wartości tych parametrów.

Optymalizacja struktury cząsteczki pod katem pożądanych parametrów fizykochemicznych i ADMET.

Ocena powiazania struktury i właściwości fizykochemicznych dzięki zaawansowanym narzędziom dającym możliwość interaktywnego dostosowywania parametrów dla danych właściwości. Otrzymywane wyniki opatrzone są wartościami prawdopodobieństwa, indeksami trafności oraz informacjami na temat podobnych struktur.

Rysowanie cząsteczek i nazewnictwo

Narzędzia ACD/Labs przeznaczone do rysowania cząsteczek i nazewnictwa dają użytkownikowi zaawansowane możliwości nieporównywalne z żadnym dostępnym na rynku narzędziem. Oferuje dokładność odwzorowania wszystkich możliwych zawiłości konformacyjnych i konwersji miedzy różnymi standardami nazewnictwa. Zarówno ACD/ChemSketch jak i ACD/Name używane są przez uczelnie i przemysł na całym świecie do publikacji, nauki, tworzenia dokumentacji oraz pisania wniosków patentowych.

Rozwiązania sieciowe i serwisy informatyczne

Pracownicy działów BiR często staja przed koniecznością współpracy z innymi wydziałami i partnerami znajdującymi się w wielu różnych lokalizacjach. ACD/Labs wychodzi do swoich Klientów oferując skalowalne rozwiązania dopasowane do ich potrzeb, ponadto różne rozwiązania automatyzujące i porządkujące przepływ informacji w laboratorium, porządkujące zebrane dane i ułatwiające ich dzielenie. Nasi specjaliści są w stanie rozwiązać każdy problem dobierając odpowiednie narzędzia i proponując ich implantację w ramach istniejącej struktury IT. Pomogą oni również we wdrożeniu i służą wsparciem podczas używania produktów.

O firmie,

Advanced Chemistry Development, Inc. (ACD/Labs) jest firma dostarczająca rozwiązań informatycznych dla chemików. Rozwiązania te pozwalają łączyć struktury związków z danymi analitycznymi.

Firma została założona w 1994 roku, jej główna siedziba znajduje się w Toronto (Kanada). ACD/Labs zatrudnia zespól 140 specjalistów pracujących nad innowacyjnymi rozwiązaniami i ich wdrożeniem w ośrodkach badawczych i przemysłowych na całym świecie.

Nasza misja

Misja ACD/Labs jest dostarczanie najlepszych rozwiązań informatycznych dla chemików i specjalistów z dziedzin pokrewnych. Nasze oprogramowanie umożliwia przyspieszenie prac badawczych i pozwala utrzymać czołowa pozycje we współzawodnictwie.

Nasze wartości

Dążymy do doskonałości, naszym celem jest wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, współpracowników, pracowników i właścicieli dzięki odwolywaniu się do wartości pracy zespołowe i wzajemnego szacunku. Cieszymy się praca z gronem indywidualistów i ich pomysłami leżącymi u źródła innowacyjności naszego oprogramowania.

Nasze zobowiązania

Dzięki utrzymywaniu stałego kontaktu z Klientem ACD/Labs dostarcza rozwiązań informatycznych spełniających wszystkie jego potrzeby. Nasz cel osiągamy poprzez:

  • Adaptowanie i rozwijanie najnowszych algorytmów; oraz
  • naszemu dążeniu do spełniania najwyższych standardów obsługi Klienta.

Ciągle udoskonalamy i aktualizujemy nasze produkty wprowadzając nowe funkcje tak by zaspokoić zmieniające się potrzeby naszych Klientów.