ACD Labs Logo
MENU

Καλώςήρθατε!

Ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον σας για την ACD/Labs. Η υπόλοιπη ιστοσελίδα είναι στα αγγλικά, όμως μπορείτε να αποκτήσετε περαιτέρω πληροφορίες στην γλώσσα σας επικοινωνώντας με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της ACD/Labs στην περιοχή σας.

Η ACD/Labs παρέχει καινοτόμα λογισμικά για την σύλληψη, τη ερμηνεία και την διαχείριση της αναλυτικ ής και της χημικής γνώσης η οποία παράγεται από την έρευνα των μικρομορίων.

Με την ανάδειξη των σχέσεων ανάμεσα στα χημικά και τα αναλυτικά πειράματα διαχωρισμού, οι λύσεις μας εξάγουν και διατηρούν την πραγματική αξία της έρευνας και ανάπτυξης και ενισχύουν την επιτάχυνση των αποφάσεων που επηρεάζουν τα χημικά έργα.

Βοηθάμε τους πελάτες μας να γίνουν πιο παραγωγικοί και συνεπώς πιο ανταγωνιστικοί, εμπλουτίζοντας τα δεδομένα της έρευνάς τους με προηγμένους αλγόριθμους χημικής νοημοσύνης και αποτελεσματική διαχείριση της γνώσης. Με τον τρόπο αυτό, βοηθάμε να πάρετε καλύτερες και γρηγορότερες αποφάσεις.

ΟΙ λύσεις μας είναι επεκτάσιμες, μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μεμονωμένους χρήστες, μικρές ερευνητικές ομάδες, τμήματα ή και από ολόκληρους οργανισμούς.

Αναλυτική Ερμηνεία και Διαχείριση της Γνώσης

Με βάση την εμπειρία της ACD/Labs στην φασματοσκοπία, την φασματομετρία και τα λογισμικά χρωματογραφίας και τα λογισμικά διαχείρισης τως γνώσεων τα οποία εφαρμόζονται από πολλούς οργανισμούς παγκοσμίως, η πλατφόρμα ACD/Spectrus καθιστά ικαν τους οργανισμούς και ανάπτυξης να εξάγουν, να διατηρήσουν και να ενισχύσουν τις γνώσεις τους με μοναδικούς τρόπους, συμπληρώνοντας την υπάρχουσα υποδομή την χημικών πληροφοριών, των ηλεκτρονικών σημειωματάριων εργαστηρίου, του LIMS και των συστητων αρχειοθέτησης.

Ένα εναρμονισμένο περιβάλλον συνδυάζει τις χημικές πληροφορίες με όλους τους τύπους των πειραματικών δεδομένων από την Αναλυτική Χημεία, τη Χρωματογραφία τις Βιολογικές, Τοξικολογικές και άλλες μελέτες για να επιταχύνει τα έργα και να ενισχύσει της αποφάσεις.

Προηγμένοι αλγόριθμοι ερμηνείας οι οποίοι έχουν αναπτυχθεί και ενισχυθεί για πάνω από 17 χρόνια, βοηθούν στην εξαγωγή της γνώσης από τα ανεπεξέργαστα δεδομένα για να αποκτήσουν οι επιστήμονες τις απαντήσεις που αναζητούν

Με τη διατήρηση των πληροφοριών, της γνώσης και τ ανθρώπινη κατανόησης, επιτυγένα συνεργατικό περιβάλλον σε όλον τον οργανισμό.

Το ACD αποτελεί μέρος της ολοκληρωμένης υποδομής των χημικών γνώσεων ενός οργανισμού μαζί με τα ηλεκτρονικά σημειωματάρια και τα συστήματα αρχειοθέτ των ανεπεξέργαστων αναλυτικών δεδομένων.

Learn more about the ACD/Spectrus Platform (English)

ACD/Percepta Platform

Έλεγχος και βελτιστοποίησηin-silico

Μια πανίσχυρη πλατφόρμα η οποία παρέχει αξιόπιστες in προβλέψεις για φυσικοχημικές ιδιότητες, χαρακτηριστικά ADME και ς σε ένα και μόνο περιβάλλον.

Έλεγχος και ταυτοποίηση ενώσεων για την γρήγορη ταξινόμηση τ με βάση των φυσικοχημικών προβλέψεωντου ADME και των προβλέψεων τοξικότητας.

Βελτιστοποίηση των κυριότερων ενώσεων χρησιμοποιώντας εξειδικευμένα εργαλεία για την ρύθμιση των μοριακών ιδιοτήτων χρησιμοποιώντας το , το ADME και παραμέτρους τοξικότητας.

Αξιολόγηση σχέσεων δομής-ιδιοτήτων με προηγμένα εργαλεία που παρέχουν τη δυνατότητα ρύθμισης των παραμέτρων για δεδομένες ιδιότητες και ερμηνείες των προβλέψεων με τιμές πιθανότητας, δείκτες αξιοπιστίας και παρόμοιες δομές.

Learn more about the ACD/Percepta Platform (English)

Χημικό σχέδιο και ονοματολογία

Τα εργαλεία σχεδιασμού και ονοματολογίας των χημικών δομών της ACD/Labs προσφέρουν προηγμένα χαρακτηριστικά και απαράμιλλη ακρίβεια στην γραφική αντιπροσώπευση κάθε μορίου, ή σύμφωνα με μια ποικιλία συμβάσεων ονοματολογίας. Τα ACD/ChemSketch και ACD/Name χρησιμοποιούνται από επαγγελματίες ανά τον κόσμο για την έρευνα, την εκπαίδευση, για δημοσιεύσεις και την εξασφάλιση των δικαιωμάτων της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Επιχειρηματικές Λύσεις και Υπηρεσίες Πληροφορικής

Τα σημερινά έργα της έρευνας και ανάπτυξης απαιτούν διατμηματικές συνεργασίες καθώς επίσης και με εξωτερικούς συνεργάτες ανά τον κόσμο. Η ACD/Labs προσφέρει ευέλικτες, επεκτάσιμες λύσεις για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του οργανισμού σας μέσω της αυτοματοποίησης,τον εξορθολογισμό των ροών εργασίας του εργαστηρίου, την διαχείριση των δεδομένων και την αποτελεσματική ανταλλαγή γνώσεων. Η ομάδα των Επαγγελματικών μας Υπηρεσιών είναι ικανή να λύσει τα προβλήματα μέσω συνεργασίας με την ήδη υπάρχουσα υποδομή ΙΤ στον σχεδιασμό και στην παραμετροποίηση των προϊόντων μας. Το προσωπικό μας διευκολύνει επίσης την εφαρμογή και παρέχει εκπαίδευση για να συμβάλει στην κατανόηση του τελικού χρήστη.

Σχετικά με την εταιρεία

Η Advanced Chemistry Development, Inc., (ACD/Labs) είναι μια εταιρεία λογισμικών χημείας, η οποία προσφέρει λύσεις που πραγματικά ολοκληρώνουν τις χημικές δομές με τη παρεχόμενη πληροφορία της αναλυτικής χημείας.

Ιδρύθηκε το 1994, με έδρα το Τορόντο του Καναδά, η ACD/Labs έχει πάνω από 140 υπαλλήλους, οι συνεχείς προσπάθειες των οποίων προσφέρουν τις καινοτόμες τεχνολογίες της ACD/Labs σε ένα ευρύ φάσμα εταιρειών (φαρμακευτικές, βιοτεχνολογίας, χημικών και υλικών).

Η αποστολή μας

Η αποστολή της ACD/Labs είναι να προμηθεύσει τα καλύτερα λογισμικά χημείας τα οποία θα καθιστούν τους επιστήμονες ικανούς να επικεντρωθούν στην επιστήμη και τους οργανισμούς να επιταχύνουν την έρευνα, τις ανακαλύψεις και την ανάπτυξη, να προστατέψουν, να ενισχύσουν την γνώση και να ενδυναμώσουν την ανταγωνιστική τους θέση.

Οι αξίες μας

Αγωνιζόμαστε για την τελειότητα και έχουμε σαν στόχο να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες των πελατών μας, των συνεργατών, των υπαλλήλων και των ιδιοκτητών, με το να παραμένουμε πιστοί στις αξίες της ακεραιότητας και του σεβασμού. Χαιρόμαστε την διαφορετικότητα του καθενός στην ομάδα μας, τις ιδέες και την κουλτούρα τους και ανθίζουμε μέσω της καινοτομίας

Η δέσμευσή μας

Ο στόχος της ACD/Labs είναι να προμηθεύει στις βιομηχανίες ολοκληρωμένα και καινοτόμα λογισμικά, παράλληλα με την ανάπτυξη και διατήρηση της εμπιστοσύνης των πελατών. Οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται μέσω:

  • της υιοθέτησης και της ανάπτυξης υψηλής τεχνολογίας αλγορίθμων , και
  • της συνεχούς δέσμευσης μας για τα υψηλότερα πρότυπα ανάπτυξης και ποιότητας της υποστήριξης

Ενημερώνουμε καθημερινά τα υπάρχοντα προϊόντα μας με καινούργια και βελτιωμένα χαρακτηριστικά τα οποία καλύπτουν τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες και απαιτήσεις της σύγχρονης έρευνας

Οι αξίες μας

Αγωνιζόμαστε για την τελειότητα και έχουμε σαν στόχο να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες των πελατών μας, των συνεργατών, των υπαλλήλων και των ιδιοκτητών, με το να παραμένουμε πιστοί στις αξίες της ακεραιότητας και του σεβασμού. Χαιρόμαστε την διαφορετικότητα του καθενός στην ομάδα μας, τις ιδέες και την κουλτούρα τους και ανθίζουμε μέσω της καινοτομίας

Η δέσμευσή μας

Ο στόχος της ACD/Labs είναι να προμηθεύει στις βιομηχανίες ολοκληρωμένα και καινοτόμα λογισμικά, παράλληλα με την ανάπτυξη και διατήρηση της εμπιστοσύνης των πελατών. Οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται μέσω:

Ενημερώνουμε καθημερινά τα υπάρχοντα προϊόντα μας με καινούργια και βελτιωμένα χαρακτηριστικά τα οποία καλύπτουν τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες και απαιτήσεις της σύγχρονης έρευνας