ACD Labs Logo
MENU

Witaj!

Dziękujemy za zainteresowanie produktami ACD/Labs. Pozostała cześć naszej strony jest napisana po angielsku, aby uzyskać więcej informacji w języku polskim skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem ACD/Labs w Polsce.

ACD/Labs dostarcza innowacyjnych rozwiązań dedykowanych do zbierania, interpretacji i zarzadzania danymi chemicznymi oraz analitycznymi.

Dzięki naszym rozwiązaniom możliwe jest efektywne pozyskiwanie prawdziwej wartości drzemiącej w pracach prowadzonych przez działy BiR, co przekłada się na efektywniejsze podejmowanie strategicznych decyzji.

Pomagamy naszym Klientom podnieść swoja produktywność, a co za tym idzie sprostać konkurencji obecnej na każdym kroku. Zaawansowane algorytmy zastosowane w naszym oprogramowaniu połączone z efektywnym zarzadzaniem informacjami dają możliwość podejmowanie lepszych decyzji w krótszym czasie.

Jesteśmy w stanie adaptować nasze rozwiązania do skali potrzeb naszych Klientów od pojedynczych użytkowników przez małe i średnie grupy badawcze aż po cale ośrodki badawcze rozmieszczone w wielu lokalizacjach.

ACD/Spectrus Platform

Interpretacja i zarzadzanie danymi analitycznymi.

Zbudowana na wieloletnim doświadczeniu firmy ACD/Labs w technikach analitycznych (spektroskopia, chromatografia) oraz technikach zarządzania danymi zaadaptowanych przez wiele ośrodków na świecie platforma ACD/Spectrus umożliwia podniesienie standardów pracy laboratoryjnej oraz dopełnienie dotychczas stosowanych narzędzi (LIMS, bazy danych, elektroniczne zeszyty laboratoryjne).

Spójne środowisko graficzne łączy w sobie dane pochodzące z wielu różnych źródeł (chemia analityczna, biologia, toksykologia) pomagając przyspieszyć i uczynić bardziej wydajnymi wszelkie procesy decyzyjne.

Nasze zaawansowane algorytmy interpretacji danych rozwijane przez ponad 17 lat pozwalają uzyskać informacje z surowych danych eksperymentalnych i szybciej uzyskać poszukiwane odpowiedzi.

Przechowywanie istotnych danych i ich interpretacji pozwala wydajnie prowadzić projekty w całej organizacji.

ACD/Spectrus jest częścią zintegrowanego środowiska pomyślanego jako element infrastruktury informatycznej pozwalającej na wydajna obróbkę i przechowywanie danych.

Learn more about the ACD/Spectrus Platform (English)

ACD/Percepta Platform

Testy przesiewowe i optymalizacja cząsteczek In-silico.

Niezwykle potężny, zintegrowany pakiet dostarczający informacji o parametrach fizykochemicznych i ADMET.

Dzięki temu narzędziu możliwe jest szybkie określenie właściwości ADMET i fizykochemicznych oraz segregowanie bazy danych ze względu na wartości tych parametrów.

Optymalizacja struktury cząsteczki pod katem pożądanych parametrów fizykochemicznych i ADMET.

Ocena powiazania struktury i właściwości fizykochemicznych dzięki zaawansowanym narzędziom dającym możliwość interaktywnego dostosowywania parametrów dla danych właściwości. Otrzymywane wyniki opatrzone są wartościami prawdopodobieństwa, indeksami trafności oraz informacjami na temat podobnych struktur.

Learn more about the ACD/Percepta Platform (English)

Rysowanie cząsteczek i nazewnictwo

Narzędzia ACD/Labs przeznaczone do rysowania cząsteczek i nazewnictwa dają użytkownikowi zaawansowane możliwości nieporównywalne z żadnym dostępnym na rynku narzędziem. Oferuje dokładność odwzorowania wszystkich możliwych zawiłości konformacyjnych i konwersji miedzy różnymi standardami nazewnictwa. Zarówno ACD/ChemSketch jak i ACD/Name używane są przez uczelnie i przemysł na całym świecie do publikacji, nauki, tworzenia dokumentacji oraz pisania wniosków patentowych.

Rozwiązania sieciowe i serwisy informatyczne

Pracownicy działów BiR często staja przed koniecznością współpracy z innymi wydziałami i partnerami znajdującymi się w wielu różnych lokalizacjach. ACD/Labs wychodzi do swoich Klientów oferując skalowalne rozwiązania dopasowane do ich potrzeb, ponadto różne rozwiązania automatyzujące i porządkujące przepływ informacji w laboratorium, porządkujące zebrane dane i ułatwiające ich dzielenie. Nasi specjaliści są w stanie rozwiązać każdy problem dobierając odpowiednie narzędzia i proponując ich implantację w ramach istniejącej struktury IT. Pomogą oni również we wdrożeniu i służą wsparciem podczas używania produktów.

O firmie,

Advanced Chemistry Development, Inc. (ACD/Labs) jest firma dostarczająca rozwiązań informatycznych dla chemików. Rozwiązania te pozwalają łączyć struktury związków z danymi analitycznymi.

Firma została założona w 1994 roku, jej główna siedziba znajduje się w Toronto (Kanada). ACD/Labs zatrudnia zespól 140 specjalistów pracujących nad innowacyjnymi rozwiązaniami i ich wdrożeniem w ośrodkach badawczych i przemysłowych na całym świecie.

Nasza misja

Misja ACD/Labs jest dostarczanie najlepszych rozwiązań informatycznych dla chemików i specjalistów z dziedzin pokrewnych. Nasze oprogramowanie umożliwia przyspieszenie prac badawczych i pozwala utrzymać czołowa pozycje we współzawodnictwie.

Nasze wartości

Dążymy do doskonałości, naszym celem jest wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, współpracowników, pracowników i właścicieli dzięki odwolywaniu się do wartości pracy zespołowe i wzajemnego szacunku. Cieszymy się praca z gronem indywidualistów i ich pomysłami leżącymi u źródła innowacyjności naszego oprogramowania.

Nasze zobowiązania

Dzięki utrzymywaniu stałego kontaktu z Klientem ACD/Labs dostarcza rozwiązań informatycznych spełniających wszystkie jego potrzeby. Nasz cel osiągamy poprzez:

  • Adaptowanie i rozwijanie najnowszych algorytmów; oraz
  • naszemu dążeniu do spełniania najwyższych standardów obsługi Klienta.

Ciągle udoskonalamy i aktualizujemy nasze produkty wprowadzając nowe funkcje tak by zaspokoić zmieniające się potrzeby naszych Klientów.